Články


Moje osudové setkání s raky

2012-05-13 Přečteno: 5 093x

O akvaristiku jsem se začal zajímat již jako dítě, vzpomínám si na svoje první ryby (byla to klasická paví očka a bohužel se již asi ani nechovají – myslím ty, co jim daly tak pěkné české jméno. Jak šel čas, tak jsem choval mnoho zvířat (andulky, morčata, hady a mnoho druhů ryb – většinou to byly živorodky). Byl jsem i členem přátel zoologické zahrady v Praze.

Před pár lety jsem v jedné prodejně akvaristiky uviděl k prodeji raky. Ihned jsem si je zakoupil. Bohužel v té době nebyly k dispozici žádné informace o chovu ani odchovu. A tak jsem začal pátrat po různých institucích (zoologická zahrada, Karlova univerzita, atd.), po čase jsem získal nějaké informace o chovu a odchovu.

Čím déle jsem pátral a získával informace a praktické zkušenosti o chovu, tím více mě tyto tvorové zajímali. 


Raci jsou velmi zajímaví tvorové a při jejich pozorování v nádrži nám přinesou mnoho nových poznatků a zajímavostí ze svého života. Zdroj: Wikipedia


Po čase jsem si pořídil internet a dále jsem se snažil získat informace o racích, zároveň jsem zvyšoval počet chovaných druhů raků a jiných korýšů (krabů a krevet). Také v této době vyšla první česká kniha o chovu korýšů od pana Miroslava Kociána "Sladkovodní krabi a raci", která v krátkosti představila několik druhů raků a zároveň popsala jejich chov a i odchov. Další publikace, která se již výlučně zabývá raky, je od Jiřího Patoky "Chováme sladkovodní raky" (http://aquabooks.cz/... ). 

Zároveň jsem zjistil, že mezi lidmi je o těchto zajímavých tvorech dosti různých informací, a to jak pravdivých, tak nepravdivých. Dosti velkou vinu na tom mají i "zarytí" akvaristé, kteří šíří mezi veřejnost polopravdy a někdy i záměrně lži. A to z důvodu, že si neuvědomují, že raci jsou vlastně zdravotní policie ve vodní říši. 


Raci v přírodě i v nádržích s oblibou konzumují mršiny a tím zabraňují jejich biologickému rozkladu, vzniku nebezpečných látek i přemnožení pro ryby nebezpečných škodlivých původců nejrůznějších nemocí. Na snímku rak signální - Pacifastacus leniusculus.

 

 

Raci a ryby


Teď mi prosím dovolte, abych jednu z nejvíce rozšířených otázek o racích zodpověděl: Nebudou raci lovit ryby?

Na začátek mé odpovědi si musíme uvědomit, že akvárium představuje omezený prostor (i sebevětší nádrž). Zároveň musíme ale pochopit, že do nádrže vstupuje jeden z řady tvorů, kterým se říká zdravotní policie. Svoji odpověď bych rozdělil na dvě části: 

1) Jsou druhy raků, kteří jsou vůči rybám agresivní (ale to platí nejen u raků, ale i u ryb). Na jejich obranu musím napsat, že je to takto - v nádrži máte určitý počet ryb, které svým pohybem u raka vyvolají obrannou reakci a tak dojde k uštípnutí ploutve u větších ryb nebo u malých i k zabití ryby. Následně dojde k tomu, že rak takovouto rybu loví z důvodu odstranění potenciálního nebezpečí nemoci (je to příroda). 


Apistogramma, která přežila útok raka mramorového (Procambarus fallax). Raci skýtají nebezpečí zejména pro ryby, které se zdržují a spí u dna. Větší druhy raků se nehodí např. do společné nádrže s trpasličími cichlidami.

 

2) Existují ale i druhy raků, kteří tak nečiní (jedná se o malé druhy raků tak zvané trpasličí), a to z důvodu jejich velikosti. I paví očko je z pohledu tohoto raka obr. Naopak rak ustoupí. Ale když dostane příležitost, tak i on rybu uloví (ale vždy se jedná o rybu, která je nějakým způsobem oslabena – nemoc, vážné poranění, rozdílné chování od ostatních ryb). 

Cambarellus patcuarensis označovaný "Orange" (používá se hojně i pouhá zkratka CPO) je milým trpasličím ráčkem, který může být opravdovou ozdobou malé nádrže a nepoškozuje ani rostliny.

 


A proto názor, že rak k rybám nepatří, je podle mě zcela nesmyslný. Možná teď se velká část akvaristů ozve (ale i oni musejí přiznat, že ani některé druhy ryb se nedají chovat společně a že menší ryby jsou také napadány většími atd.). Ale jak jsem léty chovu raků měl možnost zjistit, tak i raci, kteří jsou řazeny do skupiny těch agresivnějších, se za určitých podmínek nechají chovat s rybami. Zároveň za akvaristu udělají v nádrži zdravotní dozor. Proto bych se velice přimlouvat za to, "aby každý kdo bude podávat informaci začínajícímu chovateli, velice zvážil odpověď".

Abychom rakům nedělali jen špatnou pověst, ano, je potřeba na skutečnost vztahu těchto zvířat a ryb upozornit, ale zároveň také říci, že v akvárium, kde je chován rak, nedochází k šíření nemocí. 


Rak mramorový (Procambarus sp. Marble) si pochutnává na ostatcích Trichopodus leeri. Tento rak je jediný, který se množí partenogeneticky (k rozmnožování není nutný samec a samice).

Kdyby v nádrži nebyl rak a úhyn velké ryby bychom přehlédli, dopad na kvalitu vody v malé nádrži může být katastrofický.

 


Raci, kteří jsou vhodní do společnosti ryb, jsou obecně nazývaní trpasličí.

Tuto skupinu tvoří rod Cambarellus, kam patří tyto druhy raků:

Cambarellus puer
Cambarellus montezumae
Cambarellus diminutus
Cambarellus texanus
Cambarellus patcuarensis označovaný "Orange" (používá se hojně i pouhá zkratka CPO)
Cambarellus patcuarensis označovaný "Schoko" 
Cambarellus sp. Alabama
Cambarellus shufeldtii
Cambarellus chapalanus
Cambarellus lesliei
Cambarellus ninae

Tito raci pocházejí z oblasti Mexika.

Všeobecné nároky na chov


Voda musí být zbavena chlóru (chlor je pro všechny korýše prudce jedovatý). Teplota vody: 18-25°C, pH: 5-8, celková tvrdost 10°- 18° dGH.

Velikost nádrže: čím větší plocha dna tím lépe (pro pár 40x30 cm) s dostatkem úkrytů (kořeny, kokosové ořechy, rozbité květináče atd.). Potravní nároky: jsou to všežravci (u mne se osvědčila průmyslová krmiva určená pro raky a krevety).

Raci a čistá, prokysličená voda


Raci potřebují kyslík ve vodě (dýchají jako ryby žábrami). Platí totéž co pro ryby, čím vyšší teplota, tím vyšší nároky na kyslík.

Jsou druhy raků, kteří potřebuji opravdu čistou vodu (tyto druhy žijí v jeskyních a podhorských potocích ). "Jeskynní" raci a raci z podhorských oblastí se dají velice špatně chovat v nádržích z důvodu nutnosti dodržení nízké teploty po celý rok a dodržení i určitého chemického složení. Ostatní druhy nemají veliké nároky na čistotu vody, někteří i žijí v dosti znečištěné vodě (nikoliv ale chemicky – korýši jsou dosti vnímaví i na stopové množství chemických látek ve vodě a může to pro ně být smrtelné).

Raci a jejich chovatelé


Po výzvě od kolegyně Veroniky Koubalové na založení Klubu chovatelů raků, jsme spolu klub založili a stali jsme se součástí Českého svazu chovatelů, základní organizace Praha 4 - Modřany. Jako klub teprve začínáme, ale doufáme, že se naše řady budou rozšiřovat a jednou se tato specializace stane běžnou součástí akvaristiky. 

Zároveň se podařilo navázat přátelský kontakt s RNDr. Romanem Slabochem (alias Sorex) jako s jedním z organizátorů výstavy v botanické zahradě na Slupi v Praze. Tak jsme poprvé mohli náš klub prezentovat na veřejnosti. (ČLÁNEK: Botanická zahrada Praha 2010). 


I ráček Cambarellus texanus se pro svou mírumilovnost a velikost hodí k rybkám a rostlinám nano nádrží.

 

 

Raci a kde je získat


Bohužel sehnat nový druh, který by nebyl předražen, je velice těžké. Ale i sehnat raky jako je Pacifastacus leniusculus a Orconectes limosus, kteří se vyskytují u nás a nejsou chráněni a jejich výskyt je nežádoucí (jsou totiž roznašeči račího moru) je zcela nemožné. Moje domněnka je, že rybáři raky chrání jako celek (nerozlišují druhy) nebo že je pro ně těžké přiznat, že v jejich rybníce (řece) se tenhle druh vyskytuje.

Také jsem zaznamenal, že nedokážou zpravidla rozlišit jednotlivé druhy raků, a to je podle mě velice špatné. Přimlouval bych za lepší proškolení všech rybářů (i sportovních). 

Zároveň bych chtěl vás všechny požádat o pomoc s obstaráním již výše dvou druhů zmiňovaných raků. U mě budou použiti jako demonstrativní zvířata pro přednášky pro školy (hlavně se mi jedná o Pacifastacus leniusculus - rak signální, který se vyskytuje v jižních Čechách a na Moravě).

Jak jsem již zmínil, sám i chovám kraby druhu Somanniathelphusa pax. Jedná se o kraby, kteří pocházejí z jižní Asie, které jsem získal od jednoho dovozce ryb. Zdárně se u mne již rozmnožili. Jak mám zjištěno, tak jsem jediný, který tento druh krabů získal a pokouším se dohodnou další dovozy těchto korýšů, ale zároveň je potřeba zjistit i další případné seriózní zájemce o tyto kraby. 


Pacifastacus leniusculus rak signální je roznašečem račího moru, který nemilosrdně hubí původní raky našich vod (Evropa, Japonsko). Tento původem severoamerický rak byl do Evropy přivezen rybáři v 60. letech minulého století. Zdroj: Wikipedia

 

Přehled chovaných raků


Teď mi na závěr dovolte, abych svůj chov představil:

Procambarus clarkii – rak červený;
Procambarus clarkii – rak červený (modrá chovatelská forma);
Procambarus clarkii – rak červený (bílá chovatelská forma);
Procambarus alleni - rak modrý, také se jedná o vyšlechtěnou formu;
Procambarus sp. Marble - rak mramorový (zatím mě známý druh raka, který se množí partenogeneticky, tj.u tohoto druhů raků nejsou nutní samci. Všichni jsou samice, které se množí a jejich potomstvo je zase jen samice. Tento druh množení je znám např. u hmyzu).
Cherax quadricarinatus 
Cambarellus puer
Cambarellus montezumae
Cambarellus diminutus
Cambarellus texanus
Pacifastacus leniusculus (rak signální)
Orconectes limosus (rak pruhovaný) 

Krab: Somanniathelphusa pax

Kdo by měl zájem o členství, tak zde je kontakt na kolegyni Veroniku Koubalovou: grandaiveko@seznam.cz . Zároveň Veronice velmi děkuji za pomoc pří přípravě výstavy raků v pražské Botanické zahradě Na Slupi, kde svými chovanci pomohla rozšířit výstavní kolekci.

Všem přeji krásné chvíle strávené v přítomnosti raků!


http://akva-tera.webnode.cz/  - stránky autora
http://www.cambarellus.com/ 
http://www.planetinverts.com/... 
http://www.crustawelt.de/... 
http://www.wirbellosen-auktionshaus.de/... 
http://www.bluecrayfish.com/... 
http://www.shrimpnow.com/ - stránky o krevetkách, racích, krabech apod.
http://www.mrk.cz/... – naši raci 
http://www.naturabohemica.cz/... - rak kamenáč 
http://www.vurh.jcu.cz/... - druhy a výskyt raků, VÚRH Vodňany

 

 

Diskuze o článku Nové téma


Foto galerie


Články